৲❈روز شمار عیدالله الاکبر ❈৻ :hourglass:۴۶ روز تاغدیرز کوی ش...

৲❈روز شمار عیدالله الاکبر ❈৻ :hourglass:۴۶ روز تاغدیر ز کوی شاه اولیاء نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا کند قسم به ذات کبریا، ز یُمن مرتضی کند خدا چو هست رهنمون، مگر دگر چرا و چون که او کند هر آنچه را که حکمت، اقتضا کند ز قدرت یداللّهی، کسی ندارد آگهی وسیله‎اش بود علیّ، خدا هر آنچه را کند به جنگ بدر و نهروان، علیّ است یکّه قهرمان نِگر که دست حقّ عیان، قتال اشقیا کند به روی دوش مصطفی، نهد چو پای مرتضی نگر به بت شکستنش، که در جهان صدا کند به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود خدا بدستِ دست خود، لوای حقّ به پا کند چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش علیّ تواند این عمل، شفیع ما سوی کند به پیشگاه کردگار، ز بس که دارد اعتبار دیون جمله بندگان، تواند او ادا کند نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو به منکر علی بگو، نماز خود قضا کند هر آن که نیست مایلش، جفا نموده با دلش گ بگو دل مریض خود، به عشق او شفا کند علی است آن که تا سحر، سرشک ریزد از بصر پی سعادت بشر، ز سوز دل دعا کند علی انیس عاشقان، علی پناه بی کسان علی امیرمؤمنان، که مدح او خدا کند پس از شهادت نبیّ، که را سزد به جز علی که تا به حشر آدمی، به کارش اقتداء کند قسیم نار و جنّتش، ترازوی محبّتش که مؤمنان خویش را، ز کافران جدا کند گهی به مَسند قضا، گهی به صحنه غزا گهی به جای مصطفی، که جان خود فدا کند علی است فرد و بی نظیر، علی مجیر و دستگیر که نام دلگشای او، گره ز کار وا کند ز کار قهرمانیش، پر است زندگانیش نگین پادشاهیش، به سائلی عطا کند امیر کشور عرب، ثناکنان، دعا به لب برد طعام نیمه شب، عطا به بینوا کند ز کوی شاه اولیاء، که مهر اوست کیمیا کجا روی بیا بیا، که دردها دوا کند #شیعه #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #روز_شمار_غدیر #امام_علی_ع #فضیلت_مولا #فضیلت #شیعه #امیرالمومنین #امام_علی_ع

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار