ye yehoyiye dg vli inseri to otaq dost geram........