ویژه کنید
عکس و تصویر ایـــنکِہ تــو زِندگــے هَمْدیــگہ گــوہ خـــ💩 ـــوری میـکنُیـد اصـــلاً اشکالـــے نَداره اینـــکہ فِکــر میــکنید بقــیہ ...

ایـــنکِہ تــو زِندگــے هَمْدیــگہ گــوہ خـــ💩 ـــوری میـکنُیـد  اصـ...

ایـــنکِہ تــو زِندگــے هَمْدیــگہ گــوہ خـــ💩 ـــوری میـکنُیـد
 اصـــلاً اشکالـــے نَداره
اینـــکہ فِکــر میــکنید بقــیہ نمیتونَــن
 و نبایــــد تـو زِندگیتــونـ گوه خــوری کُـنن
 ایراد داره:|:cat_face_with_tears_of_joy:
#😌

Loading...