منم فرزند کـوروش خون ایرانی به رگ دارممن ازپستی من از زاری م...

منم فرزند کـوروش

خون ایرانی به رگ دارم

من ازپستی من از زاری من ازخواری گریزانم

۷آبان روزجهانی کوروش برعاشقان و فرزندانش مبارک باد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار