قاچاق سیگار توسط  دختر یکی دیگر از وزرای روحانییکی از نکات ج...

قاچاق سیگار توسط دختر یکی دیگر از وزرای روحانی

یکی از نکات جالب مناظره دوم این بود که جهانگیری درپاسخ به اتهام قاچاق دختر وزیر آموزش پرورش گفت، من تا ۴شنبه فکر میکردم اتهام قاچاق متوجه دختر یکی دیگر از وزراست. نباید به جهانگیری خورده‌ای گرفت چون این پدیده در دولت یازدهم بین وزرا یک اپیدمی است. شنیده شده تغییر مکرر مدیرعامل دخانیات که در سال اخیر فقط ۴بار عوض شده نیز بدلیل دست داشتن دختر یکی از وزرای کهنسال دولت در قاچاق سیگار خارجی و دخالت‌های مکرر وی در این شرکت است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...