‏سلام عزیزم.نذر صلوات واسه مامان ها گرفتیم.٧تا صلوات بفرس