#پابوسشاهنشهان⇩به عشق غلامیت دلخوشند:smiling_face_with_smili...

#پابوس

شاهنشهان⇩ به عشق غلامیت دلخوشند:smiling_face_with_smiling_eyes::person_with_folded_hands: اصلا کسی⇩ غلام تـ:green_heart:ـو شد شاه میشود:crown: #التماس_دعا:person_with_folded_hands:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار