:black_universal_recycling_symbol:️ آروغ زدن در تلگرام آزاد ...

:black_universal_recycling_symbol:️ آروغ زدن در تلگرام آزاد شد

روزی پادشاهی خزانه را خالی دید، پس به وزیر خود دستور داد طرحی برای بودجه سال بعد ارائه کند. وزیر پس از مشورت با اصحاب اقتصاد، برای جبران کسری بودجه طرحی ارائه کرد که شامل سه بند بود: مالیات دو برابر شود. نیمی از گاو و گوسفندها به نفع دولت مصادره شود. کسی حق ندارد آروغ بزند! پادشاه طرح را که دید، با پوزخندی به وزیر گفت: بند اول و دوم قبول، اما سومی یعنی چی؟ چرا مردم نباید آروغ بزنند؟ وزیر گفت: قسمت سوم ضمانت اجرای دو قسمت قبل است. او ادامه داد: بند سومی برای تخلیه انرژی اعتراضی مردم است و ما با استفاده از جارچی‌ها آروغ نزدن را به مهمترین مسئله مردم تبدیل می کنیم. مردم هم به جای پرداختن به بندهای اول و دوم، به قسمت سوم خواهند پرداخت. در نهایت، پس از بالا گرفتن اعتراضات، به نشانه احترام به خواست مردم، با دستور ملوکانه شما بند سوم را لغو می کنیم و مردم هم خوشحال به خانه می روند و درد اجرای دو بند قبلی را تحمل می کنند. حالا هم ‏درسته ‎که بیکاری وحشتناک شده، ‎رکود پدر مردم را درآورده، ‎برجام حسن روحانی بیشتر به یک ‎جوک مسخره شبیه شده، آمریکا زرت و زرت در حال تحریم ماست، ‎یارانه ۳۰ میلیون آدم قرار است قطع بشود، علی مطهری از ‎گران شدن بنزین دفاع کرده است و... ولی به جای همه اینها تلگرام ازاد شده همانطور که آروغ زدن آزاد شده بود! خدا را شکر کنید و سپاسگزار این ‎دولت امنیتی باشید! :up-pointing_red_triangle:کانال حمید رسایی:down-pointing_red_triangle:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها