شب جمعه استآنهایی که مهلت دنیایشان تمام شدهمنتظر فاتحه و صلو...

شب جمعه است

آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده منتظر فاتحه و صلوات از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند:rose:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار