میدونی من دلمبرای تو تنگ نمیشهدلم برای کسی که فکر می کردم هس...

میدونی
من دلم
برای تو
تنگ نمیشه
دلم برای کسی که
فکر می کردم هستی
تنگ میشه ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار