تو که کنارم باشیهوارا هم نمیخواهموجودت را نفس میکشم:ok_hand_...

تو که کنارم باشی

هوارا هم نمیخواهم وجودت را نفس میکشم:ok_hand_sign::heavy_black_heart:️:kiss_mark: ‎‌‌‌‌ :heavy_heart_exclamation_mark_ornament::kiss_mark: :heavy_heart_exclamation_mark_ornament::kiss_mark:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار