زمین در دفترِ خاطراتش نامِروزهایی که حالش خوب بود را "بهار"گ...

زمین در دفترِ خاطراتش نامِ

روزهایی که حالش خوب بود را "بهار" گذاشت و زیرش با قلمی سبز نوشت: "آدمی نیست که عاشق نشود فصلِ بهار"... #سمانه_مظلوم :heavy_heart_exclamation_mark_ornament::revolving_hearts:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها