#بادمجان_شکم_پر#دلمه_برگ_مو#دلمه_فلفل_دلمه_ای#بادمجان_شکم_پر...

#بادمجان_شکم_پر #دلمه_برگ_مو #دلمه_فلفل_دلمه_ای #بادمجان_شکم_پر بادمجانها راپوست گرفته شسته ویک شیاروسط انهابزنید طوری که دوقسمت نشوند،سپس نمک بپاشیدوحدودنیم ساعتی اجازه دهید تااب وتلخی انها گرفته شود وپس ازان درون روغن سرخ کنید، پس ازسرخ شدن درون انها راباموادزیرپرکنید، **یک عددپیازنگینی شده راباکمی روغن تفت دهیدپیازکمی که طلایی شدگوشت چرخ کرده رابه ان اضافه کنیدگوشت راباپیازسرخ کنید فلفل دلمه ای نگینی شده رابه ان اضافه کنید زردچوبه فلفل سیاه کمی پاپریکا بزنیدمقداری رب اضافه کرده وگوشت رابارب تفت دهید تارب خوب رنگ بگیردسپس سه چهارعدد گوجه رنده شده نیز به ان بیفزایید واجازه دهیدتا اب موادگوشتی جمع شود، دست اخرنمک وادویه ها رامیزان کنید،پس ازپرکردن بادمجانها باموادگوشتی انها رابه مدت نیم ساعت درون سس برروی حرارت بگذاریدتاپخته وطعم دارترشوند، برای تهیه سس:یک عددپیازکوچک راباکمی روغن تفت داده وبه ان دوسه قاشق پر رب بزنید رب راخوب سرخ کنید تارنگ بگیرد،نمک وفلفل سیاه بزنید وکمی اب بریزیدپس ازجوش زدن ،بادمجانها رادرون سس بچینید وکمی زمان دهید تاسس جابیفتد. #دلمه_برگ_مو #دلمه_فلفل_دلمه سر فلفل دلمه ایها راببرید وانها راخوب بشوییددرون انها راباموادزیرپرکنید، مواددرون دلمه فلفل دلمه ای :یک پیازنگینی راتفت دهید کمی گوشت چرخ کرده اضافه کنیدخوب سرخ کنید به ان سبزی دلمه اضافه کنید هم بزنیددرنهایت مقداری لپه پخته شده وبرنج ابکش شده نمک ،فلفل ،زردچوبه وکمی رب برای رنگ بهتر اضافه کنید،فلفلها رابا این مواد پرکنید درب انهارابگذارید ودرون سس بچینیدو باحرارت کم اجازه دهیدتاپخته شوند، سس دلمه:کمی رب رادرون روغن تفت داده نمک وفلفل وزردچوبه بزنید وحدودیک لیوان_تانیمه فلفلها_ابجوش بریزیدواجازه دهیدتافلفلها پخته شوند،

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار