الهی آرامش درونم راسپاس:sparkling_heart:الهی سلامتی جسمم را ...

الهی آرامش درونم راسپاس:sparkling_heart:

الهی سلامتی جسمم را سپاس:sparkling_heart:
الهی آگاهی روز افزونم راسپاس:sparkling_heart:
الهی دل شادم راسپاس:sparkling_heart:
الهی قلب پر تپشم راسپاس:sparkling_heart:
الهی این لحظه راسپاس:sparkling_heart:
الهی مکان مقدس را سپاس:sparkling_heart:
الهی دوستان خوبم را سپاس:sparkling_heart:
الهی نفس پر انرژیم را سپاس:sparkling_heart:
الهی موفقیت امروزم راسپاس:sparkling_heart:
الهی شایستگیم را سپاس:sparkling_heart:
الهی لیاقتم راسپاس:sparkling_heart:
الهی باتو بودنم را سپاس:sparkling_heart:
الهی تورادر همه حالم سپاس:sparkling_heart:
به لطف الهی من اشرف مخلوقاتم:sparkling_heart:
به لطف الهی من تجلی کائناتم:sparkling_heart:
به لطف الهی من عزیزدردانه ی آفرینشم:sparkling_heart:
به لطف الهی انسان بودنم راسپاس:sparkling_heart:
من از صمیم قلب عاشقم برای همه توانگری الهی میطلبم:sparkling_heart:

:leaf_fluttering_in_wind::sparkling_heart:لحظاتتون خدایی:sparkling_heart::leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...