ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪﺩلتغﺮﻭﺭﺕﺍﻋتمﺎﺩﺕﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎ...

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ
ﺩلت
غﺮﻭﺭﺕ
ﺍﻋتمﺎﺩﺕ
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮﯼ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯽ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است