ویژه کنید
عکس و تصویر #سؤال سه ⚠ چرا #بی_نظمی و #هرج_و_مرج در #فضای_مجازی #ایران بیداد می‌کند؟ ❌ #جهرمی را ...

#سؤال سه ⚠ چرا #بی_نظمی و #هرج_و_مرج در #فضای_مجازی #ایران بی...

#سؤال سه

⚠ چرا #بی_نظمی و #هرج_و_مرج در #فضای_مجازی #ایران بیداد می‌کند؟

#جهرمی را #استیضاح و #محاکمه کنید...

@jebheeqdam

Loading...