دختر بودن خیلی معنی ها میده..

حتی معنی غرور...

با تمام درد...

دختر بودن خیلی معنی ها میده..


حتی معنی غرور...

با تمام درد هایی که داری...

غروری که همه ارو به زانو در میاره...

غرور دخترونه یعنی:

اگه از کسی خوشت اومدلال باشی اما شبا بهش فکر کنی و بالشت

صورتیت از اشکات خیس باشه

غرور دخترونه یعنی:

حبس کردن احساسات تو فلبت ومحکم حرف زدن

باغرور حرف زدن

غرور دخترونه یعنی:

باقلب کوچیک و توان کمت محکم باشی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار