ویژه کنید
عکس و تصویر تو را برای وفای تو دوست می دارم وگرنه دلبرِ پیمان شکن فراوان است #معینی_کرمانشاهی

تو را برای وفای تو دوست می دارم وگرنه دلبرِ پیمان شکن فراوان...

تو را برای وفای تو
دوست می دارم

وگرنه دلبرِ پیمان شکن
فراوان است
#معینی_کرمانشاهی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...