ویژه کنید
عکس و تصویر 💖 حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 « فقط دو خطه» 💖 با زبان ...

💖 حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 « فقط دو خطه» 💖 با زبان مرا ی...

💖 حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 « فقط دو خطه»
💖 با زبان مرا یاد کن تا با مهربانی تو را یاد کنم. با دوری از دنیا بیاد من باش تا با نعمت پایدار به یاد تو باشم. در سختی بنیان برانداز، مرا یاد کن تا با نجات کامل تو، بیادت باشم.💖هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...