ویژه کنید
عکس و تصویر بعضــــــــــے وقتا یکـــــیو دوست داری .... ولــــــــــی شرایط یه جوریه.... کــــــــــه هیچوقت نمیشه بهش برسی ...

بعضــــــــــے وقتا یکـــــیو دوست داری ....
ولــــــــــی شرایط یه جوریه....
کــــــــــه هیچوقت نمیشه بهش برسی اونوقــــــــــته که مجبوری خودتــــــــــو کم کم دور کنـــــــــی. سردشــــــــــے....
حاضــــــــــرے خودت اذیتــــــــــ شے....
حاضــــــــــرے خودت تنـــــهایـــــے...
همه ے دردا رو تحمل کنــــــــــی....
تا اونــــــــــیکه دوستش دارے اذیت نشه ....
مجبــــــــــورے بهش بگـــــے دیگه نمیخوامت ....
دیــــــــــگه دوست ندارم ....
گفتن این حرفا واســــــــــه آدم خیلـــــے سخته ....
قلبــــــــــت از گفتنــــــــــش درد میگیــــــــــره ....
ولــــــــــے طرفـــــ مقابلــــــــــت ....
هیچــــــــــکدوم از اینا رونمیدونــــــــــه ....
فقط بهت میـــــگه نامــــــــــرد ....
میگـــــه قلبــــــــــمو شکستے....
تنهام گذاشـــــتے...
کــــــــــاش همدیـــــگر رو درک میــــــــــکردیم....
کاش میفــــــــــهمیدیم ....
همیشه اونـــــے که میره... بے معرفــــــــــت نیست ....
کاش میفهمیدیــــــــــدیم....
بعضے وقتا رفتــــــــــن بهتر از موندنــــــــــه ..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...