پروردگاراکسیکه در دامانتو پناه گرفت،طعمبی‌پناهی را نمی‌ چشده...

پروردگاراکسیکه در دامان

تو پناه گرفت،طعم بی‌پناهی را نمی‌ چشد هر کس کہ مدد از تو گرفت بی‌ یاور نمی‌ماند آنکه بہ تو پیوست، بی شک تنها نمی‌شود خداوندا کنارمان باش قرارمان باش و یارمان باش #شبتان_بی_غم_و_در_پناه_خـــدا:crescent_moon:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار