العالم - غسان شامی، نویسنده مشهور عرب در فیسبوک خود نوشته اس...

العالم - غسان شامی، نویسنده مشهور عرب در فیسبوک خود نوشته است:

« بهلول و صندل ابله! در حق #رهبری که چنین صَندل هایی می پوشد میخواهی چه تحریم هایی اعمال کنی :heavy_exclamation_mark_symbol::black_question_mark_ornament: :hundred_points_symbol:چیزهایی که برای تو #ارزشمند هستند برای او #بی_ارزشتر از #صَندلْ_هایی است که در پای اوست».

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها