#فال_روزانه..دوشنبه 10 تیرهمراه فال حافظ با تعبیر فال حافظفا...

#فال_روزانه..

دوشنبه 10 تیر


همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ


فال روزانه متولدین آبان

فرصت خوبی دارید که مبلغ عمده ای پول کسب کنید. زمان خوبی برای سرمایه گذاری نمی باشد. زیرا که دچار شکست خواهید شد. سعی کنید که از مسافرت رفتن اجتناب کنید، اگر ممکن است. باید زمان بیشتری را در خانه و در کنار خانواده تان سپری کنید و به آن ها در انجام کارهای خانگی کمک کنید. x

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست***آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود***در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تعبیر:دلت را مثل آیینه صاف کن. پرده های تاریک را از رویت کنار بزن تا حقیقت را ببینی آن موقع است که به مقام عالی می رسی. طمع نداشته باش تا عمرت طولانی باشد. بهشت تو آنجاست که حق مردم را به جا آوری. این همان راهیست که تو را به هدف می رساند