( مخصوص زن ذلیل ها) بعضی وقتها دلتون یه چیزی میگه عقلتون