سلام دیروز تو دربند انداختم عکسه رو جاتون خالی خیلی باحال