ویژه کنید
عکس و تصویر فقط یک نفر را می‌شناسم ، که معقول و سنجیده رفتار می‌کند : او خیاطِ ...

فقط یک نفر را می‌شناسم ، که معقول و سنجیده رفتار می‌کند : او خی...

فقط یک نفر را می‌شناسم ،
که معقول و سنجیده رفتار می‌کند :
او خیاطِ من است !
زیرا هربار که مرا می‌بیند ،
از نو اندازه گیری می‌کند !
بقیه به معیارها و عقاید کهنه‌ی خود ،
درباره من پایبند هستند !
#جرج_برنارد_شاو #فکر_انگیز 🌟

Loading...