ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﮕﺮ؟ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺍﻧﮑﺎﺭ...

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﮕﺮ؟

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﮕﺮ؟ ﺭﻭﺡ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﮕﺮ؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار