بگو کدام گوشه ٔ قلبمنشسته ایکه اینگونه تعادلم را برهم زدی

بگو کدام

گوشه ٔ قلبم
نشسته ای

که اینگونه
تعادلم
را برهم زدی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار