ویژه کنید
عکس و تصویر #من می توانم تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق آن کار ...

#من می توانم تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق ...

#من می توانم
تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق آن کار باشید. اگر هنوز آن کار را پیدا نکرده‌اید، به جست‌وجو ادامه بدهید و تسلیم نشوید.

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...