"چیزی نیست" کلمه ایست کهآن را میگوییموقتی که درونمانلبریز از...

"چیزی نیست" کلمه ایست که

آن را میگوییم وقتی که درونمان لبریز از همه چیز است. #محمود_درویش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار