ویژه کنید
عکس و تصویر گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند، می توانند احساس بهتری نسبت به ...

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند، می توانند احساس ...

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند، می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا در کنارتان هستند، در شما ایجاد کنند.

📙 مدار صفر درجه
✍ 🏻 #احمد_محمود

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...