🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایم

برای وقتی که آخرین شماره‌ی دفترچه تلفنم #جواب نمی‌دهد می‌گذارمش برای وقتی ک هیچ گوشی برای #شنیدن ندارم برای آخرین #قطار که رفته است برای هق هق #شبانه برای پایانِ تلخِ یک رمانِ #عاشقانه برای هرچه #اخبارِ بد که می‌شنوم برای تمامِ #ناامیدی‌های عالم دوست داشتنت را امید میکنم و به خودم می‌دهم.... تا #باور کنم دنیا هنوز هم می‌تواند زیبا و دیدنی باشد تا باور کنم چیزهایی که می‌بینم برای #مرگم کافی نیست! اصلا دوست داشتنِ #تو تا هست، چطور می‌شود #غمگین بود، #طاقت نداشت یا گذاشت و #رفت ؟!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...