« پژوهشهای ایرانشناسی و خاورشناسی گنجینه ای در عرصه فرهنگ »
...

« پژوهشهای ایرانشناسی و خاورشناسی گنجینه ای در عرصه فرهنگ »

به قلم: دکتر علی اصغر شعر دوست تحقیقات ایرانی، حوزه ای شناخته شده و ریشنه دار، در سلسله مطالعات دانشمندان آسیای میانه و قفقاز محسوب می شود.ملت ما با آثار دانشوران آسیای میانه و قفقاز در حوزه تحقیقات ایران شناسی و تصحیح و تحشیه متون کهن پارسی چون شاهنامه و آثار نظامی و دیوان کمال خجندی و کشف المحجوب هجویری آشنا هستند. بعضی از متون، علی رغم اینکه چندین دهه از تصحیح و تنقیح آنها می گذرد، هنوز هم بهترین تصحیح به شمار می روند و این خود بهترین دلیل در شیوه تصحیح و تحقیق آنان است؛ اگرچه ممکن است که کارهای انجام شده کار پایانی نباشد اما یقینا تاکنون کاری به این دقت و صحت در باب تصحیح این متون صورت نگرفته است. خواندن ادامه مطلب: https://bit.ly/30G465u #دکترشعردوست #شعردوست #علی_اصغرشعردوست #پژوهشهای_ایرانشناسی #خاورشناسی_گنجینه_ای_درعرصه_فرهنگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است