ویژه کنید
عکس و تصویر دلمان خانه ی متروک گلی می خواهد لحظه ای دور شدن از کسلی می خواهد ...

دلمان خانه ی متروک گلی می خواهد لحظه ای دور شدن از کسلی می خواه...

دلمان خانه ی متروک گلی می خواهد
لحظه ای دور شدن از کسلی می خواهد
ماه من پشت دو تا ابر نمانی به خدا
بستن زلف رها سنگدلی می خواهد
#م_ت #کپی_با_ذکر_صلوات #منجی #موعود #حضرت_مهدی(عج)

تویی که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی
بدست آر دلی را که برده ای به نگاهی

Loading...