اینم کیک تولدم ک دیشب بود جای همه دوستان خوبم خالی :-)