ویژه کنید
عکس و تصویر اگر چیزی را با تمام وجود می خواهید، در راه بدست آوردنش تسلیم نشوید، شاید ...

اگر چیزی را با تمام وجود می خواهید، در راه بدست آوردنش تسلیم نش...

اگر چیزی را با تمام وجود می خواهید، در راه بدست آوردنش تسلیم نشوید،

شاید صبر کردن دشوار باشد، اما حسرت خوردن از آن هم بدتر است…


ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...