ویژه کنید
عکس و تصویر #방탄소년단 #난_살아_있지_않아 این ام وی نبود اینطوری به فنا رفتم...ام ویش بیاد که رسما نابودم... ...

#방탄소년단 #난_살아_있지_않아 این ام وی نبود اینطوری به فنا رفتم...ام ...

#방탄소년단
#난_살아_있지_않아

این ام وی نبود اینطوری به فنا رفتم...ام ویش بیاد که رسما نابودم...
الان دقیقا واسه چی عر بزنم؟
موهای جیمین؟
نوشته روی صورت تهیونگ؟
رپ نامجون؟
استایل متفاوت یونگی؟
جذابیت هوسوک؟
سافت بودن جین؟
یا های نوتای جونگکوک؟
پارک جیمین...این یه آهنگ سولو نبود...حکم مرگ من بود که تو امضاش کردی...تمام...

#KPOP #BTS #BANGTANBOYS #BOY #MUSIC #WALLPAPER #LOVE #ON

Loading...