چقدر خاطرات گذشتهشیرین است #تمام بودنمدل کندن دلمیخواهد کهمن...

چقدر

خاطرات گذشته
شیرین است #تمام بودنم
دل کندن دل
میخواهد که
من ندارم وهربار
قدم میزنم در گذشته ا
کویا در خواب بودم ا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...