خدایــــا...@miss_sorkh9 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤امشب میخوام با...

خدایــــا...

@miss_sorkh9 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ امشب میخوام بابــت داشنــش ازت یــه دل سیــر تشکــر کنم. بابــت بــودنــش... دل گــرمی دادنـــش... دوست داشتنـــش...! خدایــا... مرسـی کـه هستــی... مرســی کــه بهــم بهتــرین نعمــتتو دادی... مرسـی کـه آبجیـــم هست...! حــس خیـــلی خوبیـــه... یــه خواهـــر داشته باشــی کــه وقتــی دلــت از همــه دنیــا می گیــره باشــه و کــاری کنه یــادت بره ناراحتیــاتو! حـــس خیـــلی خوبیــه... ببیــنی یکی رو داری کــه میتــونی همــه رازاتو بدون نگرانــی بهــش بگی!   خدایــــــــــا... هـــوای خواهـــرمو داشتــه بـــاش! مــن یــه تنــه ازپــس جبـــران خوبیـــاش برنمـیــام!   آبجـــــی جــــونی... دوســـتت دارم!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها