#عاشق که شدی#بی هوا در آغوشش #بگیربی بهانه #صورتش را ببوسو #...

#عاشق که شدی

#بی هوا در آغوشش #بگیر بی بهانه #صورتش را ببوس و #دست #هایت را در #میان #دست هایش #زنجیر کن گیسوانش را #عاشقانه شانه بزن و پیش روی #همگان #قربان صدقه اش برو عشقش را #فریاد کن و بگذار بداند آنچنان آبستن خواستن #اویی که #هیچ چیز جز #مرگ او را از تو دور نمی دارد #بگذار باور #کند یک #نفر #بیشتر از جانش او را #می پرستد و #دوست دارد 💚

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار