ب منکر علی بگو نمازخودقضاکندنظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا ک...

ب منکر علی بگو نمازخودقضاکند

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا کند   قسم به ذات کبریا، ز یمن مرتضی کند  خدا چو هست رهنمون، مگو دگر چرا و چون که او کند هر آنچه را که حکمت اقتضا کند ز قدرت یَدُ اللَّهی، کسی ندارد آگهی    وسیله‌اش بود علی ، خدا هر آن چه را کند   به جنگ بدر و نهروان، علی است یِکّه قهرمان   نگر که دست حق عیان ، قتال اشقیا کند         به روی دوش مصطفی ، نهد چو پای مرتضی       نگر به بت شکستنش ، که در جهان صدا کند    به رزم خندق و اُحُد ، به قتل عَمْرو عَبْدُوُد   خدا به دستِ دست خود ، لوای حق بپا کند      چو افضل از عبادت خلایق است ، ضربتش    علی تواند این عمل ، شفیع ما‌سِوی کند        به پیشگاه کردگار ، ز بس که دارد اعتبار دُیون جمله بندگان ، تواند او ادا کند      نماز ، بی ولای او ، عبادتی است بی‌وضو به منکر علی بگو ، نماز خود قضا کند      هر آنکه نیست مایلش ، جفا نموده با دلش بگو دل مریض خود ، به عشق او شفا کند   علی است آن‌که تا سحر ، سرشک ریزد از بصر پی سعادت بشر ، ز سوز دل دعا کند      علی انیس عاشقان ، علی پناه بی‌کسان       علی امیر‌مؤمنان ، که مدح او خدا کند        پس از شهادت نبی ، که را سِزَد به جز علی که تا به حشر آدمی ، به کارش اقتدا کند قسیم نار و جنتّش ، ترازوی محبّتش      که مؤمنان خویش را ، ز کافران جدا کند گهی به مسند قضا ، گهی به صحنه ی غزا گهی به جای مصطفی ، که جان خود فدا کند   علی است فرد و بی‌نظیر ، علی مجیر و دستگیر   که نام دل‌گشای او ، گره ز کار وا کند         زکار قهرمانیش ، پر است زندگانیش          نگین پادشاهیش ، به سائلی عطا کند           امیر کشور عرب ، ثنا کنان ، دعا به لب       برد طعام نیمه شب ، عطا به بی‌نوا کند        ز کوی شاه اولیا ، که مهر اوست کیمیا      کجا روی ، بیا بیا ، که دردها دوا کند         کنیم چون‌که های‌ و‌ هو ، به پیشگاه لطف هو    خدا نظر کند به او ، علی نظر به ما کند        دل علی گداخته ، که با زمانه ساخته            امام ناشناخته ، ز خلق شکوه‌ها کند           پس از وفات فاطمه ، کشید دامن از همه       که ختم عمر خویش را ، به کنج انزوا کند ز قبر بنت مصطفی ، کجا رود علی ، کجا که نیست یار آشنا ، دلش ز غم رها کند      سرشک بر دو عین او ، ز اشک زینبین او که گریه بر حسین او ، به یاد کربلا کند          علی غریب و خون جگر ، ز هجر یار نوحه‌گر کنار آن جدار و در ، اقامه ی عزا کند    (حسان) بگیر دامنش ، قسم به حقّ محسنش  گره گشای انبیا ، حوائجت روا کن                 * شاعر : حبیب الله چایچچیان *   #خاص #زیبا #جذاب #عکس_نوشته

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است