یه روز یه جایی آدمای هم فرکانسخودشونو پیدا میکنن میشن دوست، ...

یه روز یه جایی آدمای هم فرکانس

خودشونو پیدا میکنن میشن دوست، رفیق، عشق=]
اصن ساعت شاتو نگاه😛❤️
@Miss.NaFasS