🔴چند واقعیت درباره رژیم ضداسلامی  و ضد شیعی باکو  ...🔺بعضی ه...

🔴چند واقعیت درباره رژیم ضداسلامی و ضد شیعی باکو ...

🔺بعضی هموطنان ترک به تحریک هسته های سازمان یافته پان تورک، از دیروز راه افتادن و به تجمع به نفع جمهوری آذربایجان پرداختند.. که بذارید بریم جنگ و کمک کنید و فلان!! 🔺ایران به کی کمک کنه؟ به یک رژیم نژادپرست و ضداسلامی که در سرکوب مردم و مسلمانان کم نذاشته؟ 🔺چرا نخود هر آش میشید؟ چرا نمیفهمید کوچکترین حمایت ایران از هر یک از طرفین به منزله ورود ایران به یک جنگ بیهوده دیگه است.. اونقدر نمیفهمید که ترکیه و اسرائیل و آمریکا پشت این جنگ هستند تا تروریست های بیکار شده توی سوریه و عراق رو براشون شغل جدید بسازن؟! 🔺قره باغ زیر دست ارمنستان یا آذربایجان کنونی باشه.. هر دو ضداسلام اند.. بشینید تو خونه هاتون و آرامش کشورو بهم نریزید.. 🔺ننگ بر نژادپرستی.. ننگ بر ظلم.. ننگ بر جنگ #آمریکا #ترامپ #قره_باغ #نژادپرستی #تورک #ترک #تبریز #ارومیه #اردبیل #جمهوری_آذربایجان #باکو #شیعه #اسلام #مسلمان #حجاب #فیلم_ترکی #دیکتاتور #ترکیه #سرائیل #تهران #ارمنستان #آذربایجان #داعش #الهام_علی_اف #امنیت #عاشورا #آریایی #کوروش #Azerbaijan #armenia

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار