📢 امید و آرامش در زندگی📃زندگی در دنیا الزامات و خصوصیاتی دار...

📢 امید و آرامش در زندگی

📃زندگی در دنیا الزامات و خصوصیاتی دارد که جهل و ناآگاهی از آن، نگرانی و ناشکیبایی در برابر سختی ها را در پی دارد. اگر انسان بداند زندگانی او با سختی ها و مصایب آمیخته است، هنگام رویارویی با آنها خونسردی خود را حفظ خواهد کرد، به همین سبب از قبل خود را برای تحمل حوادث آماده می کند، زیرا زمانی که انسان به حوادث ناگوار قبل از وقوع آن توجه داشته باشد تا اندازه ای می تواندبرای پذیرش آن مجهز شود و در این صورت، وقتی حادثه ای به وقوع پیوست در او تاثیرفوق العاده نخواهد گذشت. اما اگر آمادگی رویارویی با برخی رویدادها را نداشته باشد، هنگامی که حادثه ای رخ دهد، ضربه ای سهمگین بر او فرود می آید و اوضاعش را دگرگون می کند. 🔺علی اکبر مومنی، امید در زندگی از منظر قرآن کریم ، ص87.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار