عاشق که شدىنمى دانىبه وقت دیدنشاز دلتنگیتبگویى یا ازدوست داش...

عاشق که شدى

نمى دانى به وقت دیدنش از دلتنگیت بگویى یا از دوست داشتنش ...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...