عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیهیوخ که هر درده سالا.د...

عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیه

یوخ که هر درده سالا.دیده نی گریان ائلیه عاشق اولدوم کی تاپام بلکه غریبلیک داواسین نه بیلئیدیم اوزو درد دی.کی پریشان ائلیه معنی فارسی : عاشق شدم که یار،دردم را درمان کند نه اینکه مرا به هر دردی دچار،دیده ام را گریان کند عاشق شدم تا داروی دلتنگی را پیدا کنم از کجا می دانستم خودش درد است که پریشان می کند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار