من هنوزم دلم واسه ادمهایی تنگ میشه که الان حاضر نیستم ببی