پیام های تسلیت هنرمندان برای درگذشت اسطوره موسیقی "مرتضی