【#کرم ریزی😹🎢】توی روزهای بارونی با ماشینتون با سرعت از وسط آب...

【#کرم ریزی😹🎢】

توی روزهای بارونی با ماشینتون با سرعت از وسط آبهای جمع شده رد بشین﹝🌚🌿﹞ توی جای كارت دستگاههای عابر بانك چوب كبریت فرو كنین جای برچسبهای قرمز و آبی شیرهای آب توالت هتل ها رو عوض كنین﹝🛁💜﹞ یكی از پایه های صندلی معلم یا استادتون رو لق كنین﹝🍇🥅﹞ توی مهمونی ها مرتب از بچه چهار ساله تون بخواین كه هر چی شعر بلده بخونه﹝🥑🎶﹞ چراغ توالتی كه مشتری داره و كلید چراغش بیرونه رو خاموش كنین﹝🎃🔥﹞ ورقهای جزوه ء ۳۰۰ صفحه ای دوستتون كه ازش گرفتین زیراكس كنین رو قاطی پاتی بذارین ، یه بر هم بزنین ، بعد بهش پس بدین﹝🌱💛﹞ .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•✧•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 🍯💕ᴅᴏɴᴛ ᴄᴏᴘʏ ʜᴏɴʏ#

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار