بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اگر کسے را دیدید کہ از...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

اگر کسے را دیدید کہ از کوچکترین چیزها لذت مےبرد🌸🍃 محو طبیعے مےشود کمتر سخت مےگیرد مےبخشد مےخندد مےخنداند و با خودش در یڪ صلح درونیست🌸🍃 او نہ بےمشکل است نہ شیرین مغز او طوفان هاے هولناکے را در زندگے پشت سر گذاشتہ و قدر آنچہ امروز دارد را مےداند🌸🍃 او یاد گرفتہ است کہ لحظہ بہ لحظہء زندگے را در آغوش بگیــرد 🍃🌸

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است